2020-12-17
Produktblad från Rala

Ralaflex Brunn G2

Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Brunnarna används bland annat för att koppla samman fibernät, signalsystem och fjärrvärme.

Vi har ständigt utvecklat brunnarnas egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och funktionalitet.

Med fokus på funktionalitet, säkerhet och låga underhållskostnader

Den nya generationen brunnar är alla uppbyggda på en gjutjärnsbetäckning, för flytande montage, och 4 Ralaflexsektioner som kan kompletteras med olika tillbehör för att öka funktionaliteten. Det går också att köpa ingående delar var för sig.

Alla har gångjärnslock, med eller utan lås, som fastnar i uppfällt läge, för öka säkerhet både för de som arbetar i brunnen och för omgivande trafik. Och det räcker med en person för att sköta underhållet. Att utrusta locket med ett lås minskar risken för intrång.

Vi har förbättrat gjutkvaliteten vilket ger en bättre finish och mindre avstånd mellan locken och ramen gör att det blir enklare att få bort grus och annat som försvårar öppning av locken.

Helt ny variant – B125 med gångjärnslock

I vår nya generation av brunnar ingår för första gången en B125-brunn med gångjärnslock. Finns både med och utan lås.

Specifikationer Ralaflexbrunnar G2

Alla måtten är nominella.
Längd x Bredd.
Höjden på brunnar är 670 – 720 mm vid sättning. Det ska vara minst 30 mm och som mest 80 mm mellan brunnskroppens översta sektion och betäckningens rams undersida.

ProduktSektioner yttreInreBetäckningÖppningVikt
Ralaflex Brunn G2 900 mm B1251064 x 768900 x 6001170 x 870869 x 577203 kg
Ralaflex Brunn G2 900 mm B125, med lås1064 x 768900 x 6001170 x 870869 x 577203 kg
Ralaflex Brunn G2 900 mm D4001064 x 768900 x 6001170 x 870869 x 577242 kg
Ralaflex Brunn G2 900 mm D400, med lås1064 x 768900 x 6001170 x 870869 x 577242 kg
Ralaflex Brunn G2 1200 mm B1251384 x 8391220 x 6751492 x 9281199 x 648263 kg
Ralaflex Brunn G2 1200 mm B125, med lås1384 x 8391220 x 6751492 x 9281199 x 648263 kg
Ralaflex Brunn G2 1200 mm D4001384 x 8391220 x 6751492 x 9281199 x 648321 kg
Ralaflex Brunn G2 1200 mm D400, med lås1384 x 8391220 x 6751492 x 9281199 x 648321 kg

Material: Gjutjärn i betäckning, rostfritt stål och aluminium i innerlock, glasfiber i brunnskroppen

Vill du veta mer om våra nya brunnar? Klicka här.