2021-08-16
Produktblad från Rala

Sveriges första säkerhetsbrunn

Rala är först med att ha utvecklat en brunn som klarat proverna för RC3 enligt den europeiska säkerhetsstandarden EN 1627.

 

Ökad säkerhet – ett samhällsintresse

Ägare till fibernät har ansvar för säkerheten i sina nät. Ett område är den fysiska säkerheten – att skydda nätet för sabotage och skadegörelse. Men hur gör man det? Genom att göra det svårt för obehöriga att komma åt infrastrukturen i form av kablar och kopplingspunkter.

En ”utslagen” kopplingspunkt kan få katastrofala följder för nätets funktion. Därför bör viktiga kopplingspunkter ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt.

De säkerhetstestade produkterna

Ralas Säkerhetsbrunn klarar proverna för RC3. Produkterna består av en gångjärnsförsedd gjutjärnsbetäckning med lås (ram och lock), ett innerlock monterad i en Ralaflex brunnsektion, ett hänglås (RC3-klassat), avsett för innerlocket och fyra Ralaflexsektioner. Produkten levereras på pall och kan kompletteras med tillbehör som kabelhållare och skarvboxar. Finns i två storlekar med innermåtten 900 x 600 mm och 1220 x 675 mm.

Specifikationer

Ralaflex Säkerhetsbrunn 900 mm

Storlekar:

  • Belasningsklass SS EN 124-2:2015 D400
  • Total höjd: 820 – 880 mm (vid sättning)
  • Gjutjärnsbetäckningen Överyta (L x B): 1170 x 870 mm
  • Brunnskroppen Yttermått (L x B x H): 1064 x 768 x 750 mm (utan betäckning)
  • Brunnskroppen Innermått (L x B): 900 x 600 mm
  • Öppning i betäckningen (L x B): 869 x 577 mm

Vikter:

Gjutjärnsbetäckning med lock: 178 kg

Sektion i brunnskroppen: 16 kg/st

Sektion med monterat innerlock: 51 kg

Total vikt ca: 293 kg

Ralaflex Säkerhetsbrunn 1200 mm