Produktsammanställning från Rala

Brunnar

Rala har ett brett brunnssortiment för optoförläggning. Brunnarna är i första hand framtagna för att fungera i stadsmiljö som skarvpunkter för kabelrör och optokabel. För placeringar där brunnar inte är lämpliga kan vi istället erbjuda skåp. Vi har också en slingbrunn som används då kraven på åtkomst och bärighet är lägre.

Brunnsektioner RalaFlex

RalaFlex kombinerar många goda egenskaper; den är enkel att montera, utan lyfthjälp, för en person och smidig att hantera. Konstruktionen av brunnen förenklar håltagning som kan konfigureras efter dina önskemål och behov.

Egenskaper

  • Lätta sektioner
  • Kan justeras till önskat djup
  • Enkel håltagning
  • SMC-material ger en stabil och hållfast brunn
  • Kan sättas runt kanalisation med existerande kabel
  • Utrusning kan monteras på väggarna
  • Situationsanpassade gjutjärnsbetäckningar

Brunnsektioner RalaFlex

Art nrBenämningMått InvändigtMått utvändigtHöjd
1103111RalaFlex 90-sektion 400kN600 x 900 mm770 x 1 070mm150 mm
1103211RalaFlex 120-sektion 400kN675 x 1220 mm850 x 1 380 mm150 mm

Rala kan utföra håltagning i brunnssektionerna innan leverans. Detta istället för att håltagning görs i fält. Välj hålstorlek;  30, 50, 55 eller 110 mm.

Brunnsbetäckningar

Brunnen behöver ett lock, en betäckning anpassad till dess placering och funktion.  Ska du sätta brunnen i en gräsyta, trottoar eller cykelbana väljer du en betäckning godkänd för 125 kN. Kommer brunnen att belastas med tung trafik väljer du istället en godkänd för 400 kN. Obs! Vid genomfartsleder och vägar som frekvent används av lastbilar ska brunnen inte sättas i körbanan. Flytande lock passar bäst i material som den just kan ”flyta” i, exempelvis asfalt och betong.

Brunnsbetäckningar fasta

Art nrBenämningLängdBreddHöjd
1102101Gjutjärnslock Fast 90, 125 kN1 030 mm730 mm40 mm
1102201GJutjärnslock Fast 120, 125 kN1 310mm770 mm40 mm

Brunnsbetäckningar flytande

Art nrBenämningLängdBreddHöjd
1102107Gjutjärnslock Flyt 90, 125 kN1 140 mm840 mm150 mm
1103103Gjutjärnslock Flyt, 90, 400 kN1 140 mm840 mm150 mm
1102207Gjutjärnslock Flyt 120, 125 kN1 460 mm915 mm150 mm
1103203Gjutjärnslock Flyt 120, 400 kN1 460 mm915 mm150 mm

Betäckningar med gångjärn och lås

För att kunna låsa brunnarna så har vi tagit fram en gångjärnslösning där möjlighet finns att låsa gjutjärnslocket. Gjutjärnslocket kan fås med Ralas standardlåsning alternativt med en kundanpassad låsanordning.

 

Betäckningar med gångjärn och lås

Art nrBenämningLängdBreddHöjd
1103100Gjutjärnslock Flyt 90, 400 kN, gångjärn1 170 mm870 mm150 mm
1103100-0000Gjutjärnslock Flyt 90, 400 kN, gångjärn, Rala låsbart1 170 mm870 mm150 mm
1103200Gjutjärnslock Flyt 120, 400 kN, gångjärn1 495 mm950 mm150 mm
103200-0000 Gjutjärn Flyt 120, 400 kN, gångjärn, Rala Låsbart1 495 mm950 mm150 mm

Slingbrunn 800 mm