Produktblad från Rala

Sveriges första säkerhetsklassade brunn

Rala är först med att ha utvecklat en brunn som klarat proverna för RC3 enligt säkerhetsstandarden EN-SE 1627.

Ökad säkerhet – ett samhällsintresse

Ägare till fibernät har ansvar för säkerheten i sina nät. Ett område är den fysiska säkerheten – att skydda nätet för sabotage och skadegörelse. Men hur gör man det? Genom att göra det svårt för obehöriga att komma åt infrastrukturen i form av kablar och kopplingspunkter.

En ”utslagen” kopplingspunkt kan få katastrofala följder för nätets funktion. Därför bör viktiga kopplingspunkter ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt.

Det fanns ingen standard för säkerhetsklassning av brunnar

När Rala kontaktade RISE för att göra en säkerhetsprovning fick vi beskedet att det inte fanns någon standard direkt anpassad för brunnar. Men att det skulle kunna gå att tillämpa en standard (SS-EN 1627) avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna, och ändå hålla sig inom standarden för säkerhetsklassning.

Den säkerhetsklassade produkten

Ralas säkerhetsbrunn klarar proverna för RC3. Produkten består av en gångjärnsförsedd gjutjärnsbetäckning med lås (ram och lock), ett innerlock monterad i en Ralaflex brunnsektion och ett hänglås (RC3-klassat), avsett för innerlocket. Produkten levereras på pall. Den säkerhetsklassade produkten kombineras med så många Ralaflexsektioner som behövs för att få rätt djup på den kompletta brunnen. Finns i två storlekar.

Säkerhetsbrunn 900, D400

  • Säkerhetsklass; RC3
  • EN-124-1994; D400 (400 kN)
  • Yttermått (LxBxH); 1170x870x150 mm (gjutjärnsbetäckningen) 850x555x70 mm (innerlocket)
  • Vikt; 185 kg, totalt
  • Material; Gjutjärn i betäckning, rostfritt stål och aluminium i innerlock,  glasfiber i brunnsektionen.
  • Hänglås; RC3-klassat lås ingår

Säkerhetsbrunn 1200, D400