Produktblad från Rala

Sveriges första säkerhetsklassade brunn

Rala är först med att ha utvecklat en brunn som klarat proverna för RC3 enligt den europeiska säkerhetsstandarden EN 1627.

 

Ökad säkerhet – ett samhällsintresse

Ägare till fibernät har ansvar för säkerheten i sina nät. Ett område är den fysiska säkerheten – att skydda nätet för sabotage och skadegörelse. Men hur gör man det? Genom att göra det svårt för obehöriga att komma åt infrastrukturen i form av kablar och kopplingspunkter.

En ”utslagen” kopplingspunkt kan få katastrofala följder för nätets funktion. Därför bör viktiga kopplingspunkter ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt.

 

Det fanns ingen standard för säkerhetsklassning av brunnar

När Rala kontaktade RISE (Research Institutes of Sweden) för att göra en säkerhetsprovning fick vi beskedet att det inte fanns någon standard direkt anpassad för brunnar. Men att det skulle kunna gå att tillämpa en standard (SS-EN 1627) avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna, och ändå hålla sig inom standarden för säkerhetsklassning.

 

De säkerhetsklassade produkterna

Ralas Säkerhetsbrunn klarar proverna för RC3. Produkterna består av en gångjärnsförsedd gjutjärnsbetäckning med lås (ram och lock), ett innerlock monterad i en Ralaflex brunnsektion, ett hänglås (RC3-klassat), avsett för innerlocket och fyra Ralaflexsektioner. Produkten levereras på pall och kan kompletteras med tillbehör som kabelhållare och skarvboxar. Finns i två storlekar 900 mm och 1200 mm långa.

Specifikationer

Ralaflex Säkerhetsbrunn 900 mm

Storlekar:

  • Gjutjärnsbetäckningen (LxBxH): 1170x870x150 mm (yttermått)
  • Innerlocket (LxBxH): 850x555x70 mm (yttermått)
  • Ralaflexsektion (LxBxH): 1070x770x150 mm (yttermått) 5 st ingår total höjd 750 mm

Vikter:

Gjutjärnsbetäckning och innerlock:195 kg + 35 kg

Ralaflexsektioner: 16 kg/st

Ralaflex Säkerhetsbrunn 1200 mm