Skarvboxar BUDI för 120 resp 168 fiber med SOSA-kassetter