Beele Tätningssystem har funnits i många år och är väldokumenterat men det är relativt nytt på den svenska marknaden. Det är enkelt att installera, lösningar för många situationer och fungerar i många olika miljöer. Underhållsfritt med både stor elasticitet och hållbarhet och dessutom kan man ändra tidigare installerade tätningar.

En tätning – skydd mot mycket

Beele Tätningssystem består av flera olika lösningar. Nofirno är en av dem. Den är mångsidig, flexibel och ger ett långvarigt skydd till genomföringar. Tester visar på minst 50 år. Mångsidigheten rationaliserar både materialinköp och det praktiska fältarbetet.

Nofirno ger skydd mot:

  • Vatten
  • Gas/Rök
  • Gnagare
  • Brand
  • Kemikalier
  • Korrosion
  • Mekanisk påverkan
  • Ljuddämpande
  • EX-säkert

Enkel installation i många miljöer

Nofirno klarar de flesta miljöer. Även där det förekommer vatten, bensin, diesel eller radioaktivitet. Genomföringen som skall tätas kan vara i betong, plast eller metall, rund, fyrkantig eller ha någon annan form. Vertikalt eller horisontellt.

Fungerar för både kablar och rör, även i samma installation, som kan vara av olika material, även profilerade plaströr. Kan installeras runt tvinnade kablar.

Ingen millimeterprecision behövs vid installationen. Eventuella avvikelser från ritningar kan oftast hanteras på plats, vilket kan spara mycket tid. Servicetekniker utrustade med Nofirno har bra förutsättningar för att klara många typer av situationer med en och samma produkt.

Med Nofirno minimeras avstängningstider då installationsarbetet går snabbt och den korta härdningstiden gör att driften av anläggning snabbt kan tas i bruk.

Förändringar i en befintlig tätning – inga problem

Ibland behöver en genomföring förändras – ett rör eller kabel skall tas bort eller så skall ett nytt rör eller kabel gå igenom en redan befintlig tätning.  Den typen av ingrepp kan leda till stora kostnader. Är en tätning utförd med Nofirno är arbetet enkelt och går snabbt. Man skär upp en öppning i det befintliga tätskiktet, anpassar stödhylsorna och lägger på ett nytt tätskikt. Enkelt och kan utföras utan att ha specialkunskaper.

Materialinformation

En av de viktigaste fundamenten är en högkvalitativ polymer noga utvald och kontrollerad av Beele. Den bearbetas varsamt i en kontrollerad process för att få de egenskaper systemlösningen kräver. Av materialet tillverkas miljövänliga och återanvändbara stödhylsor och en högelastisk tätningsmassa. Stödhylsorna används för utfyllnad och förstärkning kring de kablar och/eller rör som går igenom en vägg eller ett golv. Massan fungerar som tätningsmedel, vilket omger stödhylsorna, och som ytskikt på tätningen.

Nofirno är godkänt av och finns med på Trafikverkets lista, Chemsoft, över godkända kemiska produkter.

Systemet är det enda som rekommenderas av Byggvarubedömningen för liknande applikationer.

Åldring

OBS detta test gäller en produkt RISE/FIWA som Nofirno hette tidigare.

Ageing test (pdf)

Se också ett jämförelsetest mellan RISE/FIWA och Nofirno.

NOFIRNO vs FIWA (pdf)

Flexibilitet

Radial och axial flexibilitet vilket visar systemets tålighet mot mekanisk påverkan utan att läckage uppstår.

Report axial-radial movement (pdf)

Brand

Tester som visar systemets motståndskraft vid eldsvåda.

Genomföring i betongvägg:

NOFIRNO ETA (FIRE) for pipe and cable penetrations in concrete (pdf)

Tätningar i allmänhet:

NOFIRNO ETA (FIRE) – gap seals (pdf)

Vatten och lufttäthet

KIWA covenant pipe transits K90719-02 (pdf)

KIWA covenant cable transits 90720-02 (pdf)

Kemisk resistans

Visar Nofirnosystemets motsåndskraft mot en rad ämnen.

NOFIRNO Kjemisk resitenstabell (Nofirno är VMQ helt till höger) (pdf)

Arbetsmiljö

Tester enligt ATX direktivet 2014/34/EU.

NOFIRNO ATEX (pdf)

Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC)

Analysrapport av VOC-test enligt ISO 16000 / EN 16516 med emissioner efter 3 och 28 dagar.

VOC NFN comparison Nordic countries 2022 (pdf)

Silikongaser

Gaskromatografi som visar mängden silikongas som Nofirno avger.

NOFIRNO gasskromatografi – test for siloxangass (pdf)