Brunnskroppar i sektioner

Brunnskroppar i sektioner

Brunnar är ibland djupa och andra gånger grunda. Vid åter andra tillfällen ska kanalisation passera genom brunnen och i några av rören finns det kabel. Och den kan inte kapas för att träs in i och genom brunnens gavlar. Ute i schakten är det en person som ska få brunnen på plats. Det är vid sådana situationer alla fördelar med brunnskroppar i sektioner visar sig.

Ralaflex
Denna kraftiga sektion tillverkad av glasfiberarmerad plast är ljus, lätt och okomplicerad. De går snabbt att snabbt att montera samman till en brunnskropp och i de flesta fall kan arbetet göras av en person.

Den ljusare färgen på sektionerna gör att brunnen blir ljusare och det blir lättare att se vad som finns nere i den.

Varje sektion bygger 150 mm vilket gör att en brunnskropp snabbt byggs upp. Behöver den justeras mot överytan trots en noggrann avvägning av dess botten så går det att kombinera med en eller ett par TP-sektioner av samma storlek för justering i steg om 25 mm.

Tål att sättas i miljöer med körbara gjutjärnslock, d v s upp till 400 kN. Ska brunnen sättas ute i tyngre hårt trafikerad väg ber vi Er dock ta kontakt med Rala för att överväga situationen.

Ralaflex Light
Detta är det senaste tillskottet i Ralas populära, enkla och kostnadseffektiva brunnsutbud. En mycket lätt brunn som det är lätta att ta hål i. Locket som tillverkas av armerad plast har ordentligt halkskydd och faller in i ramen på ett snyggt sätt. Det gör den mycket lämpad också där extra mycket fokus läggs på ett snyggt slutresultat.

En brunn avsedd enbart för gångvägar, trottoarer och situationer i lugn miljö. Finns i B125-utförande. Locken är låsbara.