Direktförlagd mikro

Direktförlagd tjockväggig mikrokanalisation är ett system med mikrorör i buntar. Buntarna hålls samman av en enkel tunn mantel och kan läggas direkt i marken. Systemet medger enkel avgrening och god mekanisk hållfasthet. Egenskaperna gör att det passar utmärkt vid korta avstånd, exempelvis sista biten från skarv och servisen.

Effektiv FttX

FttX är skapat för omfattande utbyggnad med många avgreningar, rör i olika storlekar och ett stort behov av effektiva metoder. Med tjockväggiga direktförlagda mikrorör tillför Rala en teknik som gör utbyggnad av sista biten från fördelningspunkt till enskild slutkund mycket kostnadseffektiv.

Urval av dimensioner för skräddarsydda lösningar
De tjockväggiga mikrorören för direktförläggning finns i flera dimensioner, från 14/10 mm, avsedda för fiberkabel med hög densitet, upp till 216 fiber. Dessa är bra för matning av utskarvningspunkter, förläggning i stråk med stora mängder fiber och för längre distanser. Som komplement finns flera dimensioner ned till 7/3,5 mm avsedda för serviser eller den korta sista biten till alla typer av anslutningar, basstationer och liknande.