Fibern och miljön

Sortering och återvinning av fiberkabel

Varken fibern eller kabeln innehåller ämnen som vid normal hantering orsakar skada på miljö eller personal.

Sortering och återvinning
Kontakta din kommun eller det återvinningsföretag som ni arbetar med för instruktion hur de tar emot fiberkabel.