Fibern och miljön

Fiber och fiberkabel kan lätt återvinnas.

Varken fibern eller kabeln innehåller ämnen som vid normal hantering orsakar skada på miljö eller personal.

Sortering och återvinning
Fiber och fiberkabel hanteras som brännbart avfall. Var noga med de enskilda lösa fibrerna så att de tas om hand i alla situationer.