Anvisning för nätskarv för varningsnät med söktråd-Ralas version