Mikrorör – tunnväggiga

Tekniken med mikrorör är ett smidigt sätt att bana väg för ett fullt fungerande nätverk. När rören väl är nedlagda kan man helt enkelt blåsa fibern genom rören hela vägen ut till respektive slutanvändare. På vägen har man sparat tid och pengar.

Flexibelt, smidigt och lätt att hålla ordning på

Det finns många fördelar med mikrorör. De går snabbt att installera i större kabelskyddsrör och är lätta att skarva. Dessutom finns varianter för alla olika förhållanden och samtliga är kompatibla med varandra. Ralas produkter har dessutom fördelen att rören är kodade i 12 olika färger. Det skapar en tydlighet som gör installationerna snabbare och säkrare.

Tänk framåt

När man väl har tagit den största och första kostnaden – rören ligger i marken och vägarna är återuppbyggda – vill man att allt ska fungera. Givetvis ska fibern omedelbart kunna blåsas ut till ett felfritt nätverk. Men det ska också vara möjligt att reparera och uppdatera nätverket många år framöver. Kanske har du idag bara behov av ett rör som klarar en fiberlängd på 500 meter. Men vem vet vad du vill ha om 10 år? Kanske 2000 meter? Kanske ännu längre? Det är alltså av yttersta vikt att man använder marknadens bästa tillgängliga material. Och som det ser ut idag, är det bästa också det mest kostnadseffektiva.

Bara det bästa är gott nog

Rala arbetar bara med den bästa tekniken. Ett rörs kvalitet kan mätas i många egenskaper. Det handlar till exempel om friktion, jämna dimensioner och hög ringstyvhet. Men i slutänden är trots allt det viktigaste att rören har en lång livslängd. Vi samarbetar bara med världsledande producenter. Partners som fokuserar på telekommunikation och ser till att vi och våra kunder får ändamålsenligt material. Som vi verkligen vill ha.