Skarvbox

Skarvboxar

Skarvboxar för fibernät har flera viktiga uppgifter. Fiber och skarvar ska skyddas mot yttre element samtidigt som konstruktionen ska möjliggöra att infrastrukturen både kan byggas ut, förändras och underhållas på enklast, snabbaste och billigaste vis. Under lång tid. Hög IP-klassning är givet, men den klokt organiserade inredningen kombinerat med kabelgenomföringar av senaste snitt är det som verkligen avgör när värdet på installationerna avgörs. I samarbete med Commscope erbjuder vi ett brett utbud som fyller varje tänkbart önskemål och krav.

 

Organisation för dokumentation och flexibilitet
Alla Ralas skarvboxar har de egenskaper som krävs för att fibernätet ska hållas i god ordning. Det innebär att inredningen är genomtänkt och möjliggör enkel rangering av fiber och fiberskarvar. Rätt installerad kan också fiberlänkar brytas upp och rangeras om utan att övriga fibrer i skarvboxen påverkas. Det finns utrymme för hantering av överlängder, det går enkelt att bläddra mellan skarvkassetter och alla fibrer guidas så att inte vedertagna böjradier underskrids. Resultatet är att installatörer aldrig behöver vara oroliga för att gå ner i skarvboxarna och värdet av varje fiber behålls under hela dess livslängd.

 

Riktigt enkla och kostnadseffektiva kabelgenomföringar
Med en komplett serie kabelgenomföringar för skarvboxar baserade på GelSeal-teknik har arbetsmomenten vid intag av kabel minimerats.