Tillbehör & anpassningar

Till brunnarna finns ett flertal smarta tillbehör och anpassade lösningar som kan användas för att underlätta arbetet med installationerna. Det skapar ordning, ökar säkerheten och ger installatörerna bättre arbetsmiljö.
Låsbara innerlock
Vi erbjuder en hel serie låsbara innerlock till brunnarna. Locken fästs i någon av sektionerna och ger ett ökat skydd för de installationer som finns inuti brunnen. Detta förhindrar sabotage och minskar risken för skador. Välj att få dem lösa eller färdigmonterade i en sektion. Ett låsbart innerlock kan fås med en särskild nyckel eller förberett för hänglås.
Kabelhängare
Vi erbjuder även enkla praktiska hängare för kabel. Hängarna fästs smidigt i brunnskroppen och skapar en möjlighet att hålla god ordning på kabeln i brunnen. Med en genomtänkt placering kan de också fungera som dragavlastning för kabeln och på så sätt skydda skarvboxen och övrig teknik.

Kundanpassad håltagning
Vid installation av Ralas brunnar kan ofta hålbilder av olika slag förberedas. 110 mm, 50 mm eller 40 mm hål i olika konfigurationer förbereds. Om så önskas kan hålen sedan förses med lätt avtagbara lock så de blir lätta att ta upp där de behövs. Detta sparar tid och pengar då entreprenörer inte behöver göra håltagningen själv. Dessutom ökar kvalitén eftersom hålbilden tydligt visar var kanalisationen ska sitta.

Brunn för slutkundsaccess
I en aktiv utrullning är det inte alltid lätt att vänta på att kunderna ska kunna bestämma sig. Vår erfarenhet är dock att de flesta väljer inom en kortare period att ansluta sin fastighet. För att du som nätägare ska kunna vara flexibel i din installation har vi nu en dedikerad brunn för slutkundsaccess. I denna brunn kommer kanalisationen in och du ansluter sedan med mötande kanalistation från fastigheten och färdigställer nätet. En flexibel och dynamisk lösning som ger dig ett framtidssäkert nät.