Ända sedan Rala lanserade mikrokablar, i början av 2000-talet har vi lett utvecklingen mot högre kapacitet i mindre dimensioner, högre pålitlighet och bättre installationsegenskaper.


Brett användningsområde

Våra bästa kablar heter Versa – från engelskans versatility som betyder mångsidighet. Det representerar användbarhet vilket är precis vad kablarna representerar, de kan användas mellan städer, i villaområden och på landsbygden.

Versakablarna finns i tre varianter Versa 250, Versa Slim 200 och så den senaste generationen, Versa G3. Valet av kabel beror mycket på vilken typ av kanalisation som ska, eller har, använts.

Långa blåslängder, enkel hantering och ökad kapacitet

Med Versa ökar du installationssträckorna, oavsett vilken miljö nätet finns i.

Robusta kablar som gör arbetet rationellt, och kablarna kan också blåsas i äldre kanalisation och ger goda möjligheter till att öka kapaciteten med befintlig kanalisation.

Översikt Versakablar med kabeldiameter

Namn 24f 48f 96f 144f 192f 288f 552f
Versa 250 4,9 mm 4,9 mm 5,8 mm 7,8 mm 7,9 mm 10,8 mm
Versa Slim 200 6,3 mm
Versa G3 4,6 mm 5,8 mm 7,4 mm 8,2 mm

Gemensamt för Versakablarna

  • Lång livslängd
  • Låga dämpningsvärden för microbendings
  • Förenklar midspan
  • Klarar tuffa svenska klimatförhållanden

Välj den Versa som löser uppgiften

Ibland krävs en G3 för att få i all den fiber som situationen kräver. Eller så vill ni vara säkra på bättre och tryggare installationslängder och Versa Slim 200 kan lösa den uppgift ni står inför. För att förenkla har vi skapat Ralas Kabeldimensioneringstabell. Den visar när kablarna förväntas fungera som bäst.

Detaljer

Ibland sker utvecklingen i små, knappt märkbara steg, ibland tar den stora steg framåt. Versa G3 gör verkligen skäl för att kallas en ny generation.

Ökad kapacitet i näten

Genom att göra kablarna tunnare än tidigare generationer så kan kapaciteten ökas, i befintlig kanalisation och vid byggen av nya nät. Fler fibrer i tunnare kablar. Några exempel, Versa G3, 552f har en diameter på bara 8,4 mm och Versa G3 288f, går bra att blåsa i 14/10 rör.

Robustare

Versa G3 är uppbyggd med fillers enligt tekniken som finns i Stranded loose tube kabel. Den tekniken ger höga crushvärden vilket betyder att Versa G3 är tåligare än andra kablar. För att underlätta vid avmantling kommer Versa G3 med ripcord samt att den innehåller aramidgarn runt tuberna.

Smidigare

Versa G3 klarar minde böjradier vilket bland annat betyder att det är smidigare att slinga med Versa G3. Installationen, inkl. rengöring går snabbare tack vare de tunnar tuberna. Nytt material i tuberna gör att kabeln både får en bättre böjradie och lättare att hantera, den är smidig helt enkelt.

Versa G3 96f 192f 288f 552
Konstruktion 8×12 8×24 12×24 23(8+15)x24
Tubstorlek ∅ 1,0 mm 1,3 mm
Kabel ∅ 4,6 mm 5,8 mm 7,4 mm 8,2 mm
Kabelvikt 20 kg/km 35 kg/km 51 kg/km 62 kg/km

Versa 250 är en serie med högkvalitativa kablar med hög prestanda och goda installationsegenskaper.

Versa 250 går att kalla för Ralas standardkabel. Den är robust och tillförlitlig i alla olika miljöer och kommer i många olika utföranden. Utifrån den här konstruktionen har resterande Versa-kablar utvecklats.

Versa 250 24f 48f 96f 144f 192f 288f
Konstruktion 2×12 4×12 8×12 12×12 8×24 24×12
Tubstorlek 1,35 mm 1,35 mm 1,35 mm 1,35 mm 1,9 mm 1,99 mm
Kabel 4,9 mm 4,9 mm 5,8 mm 7,8 mm 7,9 mm 9,5 mm
Kabelvikt 22 kg/km  22 kg/km 31 kg/km 52 kg/km 56 kg/km 75 kg/km

Versa Slim är en tunn 192f kabel med goda installationsegenskaper.

Den har samma höga prestanda, kvalitet och tillförlitlighet som våra andra optokablar. Den går utmärkt att installera i 10/8 mm- rör vilket ger möjligheter att öka kapaciteten i befintlig kanalisation.

Konstruktion: 8 tuber x 24 fiber
Kabel: Ø 6.3 mm
Kabelvikt: 47 kg/km