Första säkerhetsklassade brunnen

Kraven på säkerhet i våra infrastrukturer har ökat under senare år. Lagstiftningen som trädde i kraft 1 april 2019 ökar ytterligare kraven på säkerhetsarbetet. Skyddet för intrång och möjlig påverkan skall bli bättre på alla plan och innefattar såväl fysiskt som digitalt skydd.

Rala har som en följd av utvecklingen arbetat med att kunna presentera en brunn som klarar proverna för säkerhetsklass RC3 enligt säkerhetsstandarden EN-SE 1627. Det är vi först med.

 

Ökad säkerhet- ett samhällsintresse

Ägare till fibernät har ansvar för säkerheten i sina nät. Ett område är den fysiska säkerheten – att skydda nätet för sabotage och skadegörelse. Men hur gör man det? Genom att göra det svårt för obehöriga att komma åt infrastrukturen i form av kablar och kopplingspunkter.

”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”, säger ett gammalt ordspråk. I ett fibernät är dock en del ”länkar” mycket viktigare än andra. En ”utslagen” kopplingspunkt kan få katastrofala följder för nätets funktion. Därför bör viktiga kopplingspunkter ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt. Det gäller brunnar, med hänsyn taget till att tillgängligheten för behörig personal skall finnas kvar.

 

Vad är en säkerhetsklassning?

Säkerhetsklassning av produkter är ett ofta använt begrepp, men det är inte självklart vad det innebär. Det finns enskilda företag som gör egna provningar och klassningar. Det finns ett antal standards och normer, antagna på europeisk nivå och en del på nationell nivå, för hur provning skall gå till och för hur utfallet av provningen skall klassificeras. Provningarna skall utföras av ackrediterade företag och institut och deras metoder och tolkningar av provningarna är hårt reglerade i de publicerade standarderna och normerna.

Det fanns ingen standard för säkerhetsklassning av brunnar

Arbetet med att säkerhetstesta och klassa Ralas brunn har bedrivits med RISE (XXXAXA). När Rala först kontaktade dem så fick vi beskedet att det inte fanns någon standard, varken på europeisk eller svensk nivå, direkt anpassad för brunnar. Men att det skulle kunna gå att tillämpa en standard (SS-EN 1627) avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna, och ändå hålla sig inom standarden för säkerhetsklassning. I SS-EN 1627 finns det sex riskklasser, RC1 till RC6. Där RC1 ger lägst skydd och RC6 ger högst skydd.

Den säkerhetsklassade produkten

Ralas säkerhetsbrunn klarar proverna för RC3. Produkten består av en gångjärnsförsedd gjutjärnsbetäckning med lås (ram och lock), ett innerlock monterad i en brunnsektion, Ralaflex, och ett hänglås (RC3-klassat), avsett för innerlocket. Produkten levereras på pall. Den säkerhetsklassade produkten kombineras med så många Ralaflexsektioner som behövs för att få rätt djup på den kompletta brunnen. Finns i två storlekar.

Läs mer om Ralas brunnar

Faktaruta:

Säkerhetsbrunn 900, D400

Säkerhetsklass RC3

EN-124-1994: D400 (400 kN)

Yttermått (LxBxH): 1170x870x150 mm (gjutjärnsbetäckningen)

850 x 555 x 70 mm (skydd för låsmutter 30mm)

Vikt: 185 kg, totalt

Material: Gjutjärn i betäckning, rostfritt stål och aluminium i innerlock

Hänglås: RC3-klassat lås ingår

 

Säkerhetsbrunn 1200, D400

Säkerhetsklass RC3

EN-124-1994: D400 (400 kN)

Yttermått (LxBxH): 1495x950x150 mm (gjutjärnsbetäckningen)

1170 x 620 x 70 mm (skydd för låsmutter 30mm)

Vikt: 270 kg, totalt

Material: Gjutjärn i betäckning, rostfritt stål och aluminium i innerlock

Hänglås: RC3-klassat lås ingår

 

Vill läsa om provningsresultatet, klicka på bilden nedan.

 

 

Här kan du se lite av hur materialet är testat.