Skall kommunen bry sig om den digitala utvecklingen?

Som alla är medvetna om står vi inför en digitalisering som kommer att få stor påverkan på hur vårt samhälle fungerar. En av förutsättningarna för att digitalisering skall fungera, ur såväl säkerhets-, tekniskt- som integritetsperspektiv, är att den passiva infrastrukturen, det fysiska nätet, är anpassat till de krav som det framväxande samhällsnätet ställer. Och vem eller vilka skall påverka och kanske styra den förvandling som vi är inne i? Är det staten, operatörerna, regionerna och /eller kommunerna? Frågan har i dagsläget inga givna svar. Men med tanke på den hastighet som utvecklingen har så är det många viktiga frågor som snart bör få sina svar.