En kontrollerad process utan överraskningar

Med bägge fötterna på jorden

Rala startade 1988 och har varit med sedan man började bygga fibernät. Vi har ofta varit tidiga eller först med ny teknik. Och vi jobbar bara med nät som baseras på fiberoptik. Vi har erfarenheter från 100-tals nät i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

När du anlitar Rala får du tillgång en unik blandning av teoretiska och praktiska kunskaper såväl inom teknik som byggprocess. Våra kunskaper och erfarenheter hjälper dig att undvika fallgropar under resans gång och att göra rätt från början.

20 års erfarenheter förpackade i ett tjänsteutbud

Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stödjer den process som ett lokalt eller regionalt fibernät genomgår, innan nätet är klart att tas i drift och senare utvecklas. Från idé- eller konceptstadie till ett väldokumenterat nät, färdigt att tas i drift eller byggas ut.

Självklart använder vi det senaste inom GIS och CAD för att kunna ge optimala lösningar till nätägare, operatörer, entreprenörer, bredbandsamordnare och andra aktörer i den spännande fibervärlden.

 

Vi hjälper er från start till mål

Några exempel på vad vi kan hjälpa er med är:

Utbyggnadsstrategier

Förslag på hur ditt målnät kan se ut för att nå utbyggnadsmålen som finns i de lokala och nationella digitala agendorna. Nätet är optimerat och strukturerat utifrån de lokala förutsättningarna.

Konstruktions- och andra bygghandlingar

Allt underlag, för både det logiska och det geografiska nätet för grävning och fiberinstallation. Från nätskisser till relationshandlingar, från backbone till slutkonsument.

Kartläggningar

Hur långt har utbyggnaden kommit, egentligen? Vad återstår att bygga och hur skall det koordineras och vad kostar det? Vi ger er svaren.

Anbudsunderlag

Kalkyler som underlättar offertarbetet. Eller som underlag för att begära in anbud. Snabb övergripande process.

Vad betyder 5G och IoT för det befintliga nätet?

Vilka krav kommer framtiden att ställa på befintliga nät? Hur påverkas affärsmodellen? Vad och när skall man bygga ut och eventuellt bygga om?

Kostnads- och intäktskalkyler

Realistiska kalkyler av olika typer, både mer övergripande och detaljerade, som ger dig de svar du behöver för att kunna fatta beslut eller göra budgets.

Projektledning

En erfaren, extern resurs kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett havererat projekt. Vi har erfarna projektledare som kan stödja er i både interna och externa processer.

Bidragsansökningar

Det är viktigt att ansökningshandlingar gör på rätt sätt. Vi hjälper er så arbetet går snabbt och att det blir rätt.

Hör av dig till oss för att få mer information om respektive tjänst.