En kontrollerad process utan överraskningar

Med bägge fötterna på jorden

Rala har utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar sedan 1988. Vi har ofta varit tidiga eller först med ny teknik. Rala driver på att tidigare infrastrukturer integreras för att skapa fördelar, effektivisering och bana väg för innovation.  Vi har erfarenheter från 100-tals nät i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

När du anlitar Rala får du tillgång en unik blandning av teoretiska och praktiska kunskaper såväl inom teknik som byggprocess. Våra kunskaper och erfarenheter hjälper dig att undvika fallgropar under resans gång och att göra rätt från början.

20 års erfarenheter förpackade i ett tjänsteutbud

Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stödjer den process som en lokal eller regional infrastukturägare genomgår, innan anläggningen är klar att tas i drift och senare utvecklas. Från idé- eller konceptstadie till ett väldokumenterat nät, färdigt att tas i drift eller byggas ut.

Självklart använder vi det senaste inom GIS och CAD för att kunna ge optimala lösningar till nätägare, operatörer och entreprenörer.

 

Vi hjälper er från start till mål

Några exempel på vad vi kan hjälpa er med är:

Utbyggnadsstrategier

Förslag på hur ditt målnät kan se ut för att nå utbyggnadsmålen som finns i de lokala och nationella översiktsplanerna. Nätet är optimerat och strukturerat utifrån de lokala förutsättningarna.

Konstruktions- och andra bygghandlingar

Allt underlag, för både det logiska och det geografiska nätet för anläggning och installation. Från nätskisser till relationshandlingar, från stammar till slutkonsument.

Kartläggningar

Hur långt har utbyggnaden kommit, egentligen? Vad återstår att bygga och hur skall det koordineras och vad kostar det? Vi ger er svaren.

Anbudsunderlag

Kalkyler som underlättar offertarbetet. Eller som underlag för att begära in anbud. Snabb övergripande process.

Vad betyder sensorer, 5G och IoT för den befintliga anläggningen?

Vilka krav kommer framtiden att ställa på befintlig infrastruktur? Hur påverkas affärsmodellen? Vad och när skall man bygga ut och eventuellt bygga om?

Kostnads- och intäktskalkyler

Realistiska kalkyler av olika typer, både mer övergripande och detaljerade, som ger dig de svar du behöver för att kunna fatta beslut eller göra budgets.

Projektledning

En erfaren, extern resurs kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett havererat projekt. Vi har erfarna projektledare som kan stödja er i både interna och externa processer.

Bidragsansökningar

Det är viktigt att ansökningshandlingar gör på rätt sätt. Vi hjälper er så arbetet går snabbt och att det blir rätt.

Hör av dig till oss för att få mer information om respektive tjänst.