Det är inte svårt att utföra en Nofirnoinstallation, men det är viktigt att den utförs på ett korrekt sätt för att funktionen skall bli 100%

 

Kursmål:

Du skall efter genomgången kurs kunna genomföra de vanligast förekommande tätningarna med Nofirno tätningssystem på ett korrekt och säkert sätt. Du skall även kunna göra ändringar i tidigare gjorda installationer.

 

Kursinnehåll:

 

Vem vänder sig kursen till: De som praktiskt skall genomföra installationen.

Antal kursdeltagare: Minst 5 st vid varje kurstillfälle.

Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs.

Språk: Svenska.

Kurstid: 3 timmar teori och praktiska övningar, intyg utfärdas efter genomgången kurs.

Kursort: I Ralas lokaler i Skänninge eller i annan lokal.

Pris: 2.800:-/deltagare, inkluderar intyg och dokumentation inkl. mall till egenkontroll.

Det finns möjligheter att anpassa kursort och innehåll till kundönskemål.

Anmäl dig genom att kontakta din representant på Rala eller genom att maila oss.