Det är inte svårt att utföra en Nofirnoinstallation, men det är viktigt att den utförs på ett korrekt sätt för att funktionen skall bli 100%

 

Kursmål:

Du skall efter genomgången kurs kunna genomföra de vanligast förekommande tätningarna med Nofirno tätningssystem på ett korrekt och säkert sätt. Du skall även kunna göra ändringar i tidigare gjorda installationer.

 

Kursinnehåll:

 

Vem vänder sig kursen till: De som praktiskt skall genomföra installationen.

Antal kursdeltagare: Minst 5 st vid varje kurstillfälle.

Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs.

Språk: Svenska.

Kurstid: 3 timmar teori och praktiska övningar, intyg utfärdas efter genomgången kurs.

Kursort: I Ralas lokaler i Skänninge eller i annan lokal.

Pris: 2.800:-/deltagare, inkluderar intyg och dokumentation inkl. mall till egenkontroll.

 

Planerade kurstillfällen:

När?    Var?                 Hur dags?

13/10  Skänninge       13.00-16.00

23/11  Skänninge       09.00-12.00

 

Det finns möjligheter att anpassa kursort och innehåll till kundönskemål.

Anmäl dig genom att kontakta din representant på Rala eller genom att maila oss.