Tillsammans utvecklar vi hållbara samhällen

 Vi har tagit fram en Ledstjärna som beskriver det värde som vi vill skapa. För att kunna sträva mot ledstjärnan har vi även tagit fram strategiska grundstenar. Grundstenarna ger oss ramar för hur vi bygger affären. På vilket sätt vill bygga vår affär, vad är det som ger våra kunder den där Rala-känslan som vi så ofta får höra om. Sättet vi lever Rala är det vi kallar värderingar. Värderingarna hjälper oss att springa åt samma håll. Det är helt avgörande för vår fortsatta utveckling att alla kan ta till sig och identifiera sig med värderingarna.

I alla lägen och i alla situationer är vi ambassadörer för Rala. Hur vi agerar i olika situationer påverkar kunden. Det arbetet vi gör bidrar till att vi också gör skillnad och vi är stolta över att jobba på Rala. Det är varken en rättighet eller skyldighet att jobba på Rala, det är en möjlighet. Du bestämmer vad du vill göra med den möjligheten! Läs vår bok och här kan du även ta del av vår CSR-policy.