Varför Rala?

Rala har utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar sedan 1988. Idag är företaget verksamt inom flera områden. Det är en spännande, dynamisk värld i stark utveckling och omställning vilket ställer höga krav på flexibilitet och nytänkande. Tidigare infrastrukturer integreras för att skapa fördelar, effektivisering och bana väg för innovation. Rala siktar högt och har ambitioner att bidra till högre säkerhet, bättre miljö och en hållbar byggnation inom fler branscher.