Fiberkabel i knut

Vi frågade våra kunder varför de väljer Rala. Svaret blev: ”Det funkar”.

Snabb och korrekt nätdesign, noga utvalda produkter som fungerar tillsammans, goda råd i tekniska frågor och en logistik i världsklass är grunden i vårt erbjudande. Lägg till vår vilja att alltid försöka lösa problem, att hitta en annan väg om en är stängd – det är förklaringen till att ”det funkar”.

Rala siktar högt och har ambitioner att revolutionera projekten för utbyggnad av publik infrastruktur för telekommunikation och på så sätt bidra till utvecklingen av hållbara samhällen, i Sverige och i andra länder.