2023-01-12
Instruktioner & manualer från Rala

Ralaflex

Material

Produkter

 • Ralaflex G2
 • Ralaflex G2 Robust SLI
 • Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3

OBS! Med varje brunn medföljer i förekommande fall tillkommande instruktioner med produktspecifik information.

Erforderligt material och verktyg

Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, gångjärn, art nr 7000003, för att öppna locken på ett säkert sätt

Om Ralaflex är försedd med lås – Verktygsnyckel för Ralaunikt låssystem, art nr 1104046. Kontakta ägaren av anläggning för vidare information om brunnen har kundunikt låssystem.

Kapillärbrytande material som dränerande underlag med största kornstorlek 32 mm t ex Makadam 16 – 32.

Eventuell hålsåg för genomföringar av rör. Tänk på att välja en hålsåg för plast.

Eventuell markduk för att öka bärigheten och ge en renare insida på brunnen.

Viktigt!

 • Placering ska följa SS-EN 124-1:2015 och KJ-41:2021
 • Uppbyggnad och utförande av väg eller plats där brunnen monteras ska följa AMA Anläggning rörande uppbyggnad och överytans jämnhet samt marginal över betäckningen till överytan.
 • Överytan och/eller bärlager utförs så den stödjer den flytande betäckningen jämt runt hela ramen.
 • Inget lock i betäckningen ska knacka efter injustering
 • Ramen i betäckningen ska rengöras innan locken stängs

Mått för sättning av Ralaflex

Måtten för schaktet där Ralaflex placeras ska planeras så att brunnen får rätt höjd mot överytan.

 1. Betäckningens ram
 2. Överyta, t ex asfalt eller jord/gräs
 3. Övrig återfyllning
 4. Bädd och kringfyllning av kapillärbrytande material, kornstorlek max 32
 5. Brunnskropp av sektioner

Mått följer nedan.

Mått för brunnen

Alla mått är nominella.
Enhet: mm

Mått på Ralaflex vid sättning i markMått i figur9001200
Undersida ram - översidan mönsterA6361
Översida sektion - undersida ramB30 - 8030 - 80
Sektioner (brunnskropp)C600600
En brunn med 4 sektioner (Ralaflex G2, Ralaflex G2 Robust SLI)Tot A+B+C693 - 743691 - 741
En brunn med 5 sektioner (Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI)843 - 893841 - 741
En brunn med 6 sektioner993 - 1043991 - 1041
En brunn med 7 sektioner1143 - 11931141 - 1191
Varje ytterligare sektion+150+150
Höjd på betäckningens halsD9092
Total höjd betäckning inkl mönsterA+D153153
Yttermått runt brunnskropp1064 x 7681384 x 839
Yttermått över betäckningen1170 x 8701492 x 928

Ralaflex ska som djupast vara på 2 100 mm under mark-/överytan.

Kringfyllning min 100 mm

Bädden min 200 mm och minst 200 mm större än brunnen runt om

Genomföring för rör & kabel

Grundläggande krav vid håltagningar

 • Lämna minst en hel sektion överst i brunnskroppen
 • Genomföringar bör vara ca 10 mm större än röret eller kabeln som tas in i brunnen. Lämna aldrig större utrymmen i genomföringar än minsta fraktionen i kringfyllningen.
 • Genomföringar för upp till Ø 40 mm rör kan göras fyra (4) i varje fack enligt exempel med genomföringar uppe till vänster i bilden
 • Genomföringar för upp till Ø 50 mm rör kan göras två (2) i varje fack
 • Genomföringar för upp till Ø 110 mm rör kan göras ett (1) i varje fack enligt exempel med genomföringar längst till höger.
 • Större genomföringar som t ex 160 eller 200 mm utförs så att genomföringen delas mellan två eller tre sektioner, som t ex mitten i bilden.
 • När genomföring utförs över mer än en sektion ska minst en hel sektion lämnas underst i brunnen.

Tips! En hel sektion underst utan håltagning underlättar åtkomst till kanalisation och kabel.

Tips! Lämna utrymmen mellan rören och kablarna får att sätta kopplingar eller tätningar.

Tips! Förlägg rör så att de kommer så rakt in i brunnen som möjligt.

Genomföring för existerande rör eller kabel