Aktuellt
02mars
Rala ny representant för JackMoon - tätningar och pluggar i världsklass

Rala är mycket glada över att från och med nu representera amerikanska CalAm på den svenska mar...

Läs mer
28feb
Rala presenterar Sveriges första säkerhetsklassade brunn!

Vi är mycket glada över att kunna  vara först med att ha utvecklat en brunn som klarat proverna ...

Läs mer
27sep
Träffa oss på Bredbandsbåten 1-2 oktober

Den 1-2 oktober kan du träffa Ralas representanter på Bredbandsbåten. Där kommer vi visa det sen...

Läs mer
30sep

Skall kommunen bry sig om den digitala utvecklingen?

Undersökning om hur Sveriges kommuner ser på den digitala infrastrukturen.

Rala har under våren 2019 genomfört en enkätundersökning som kompletterats med intervjuer för att få en uppfattning om Sveriges kommuners inställning till den infrastruktur som skall möjliggöra pågående digitaliseringen. Vi har vänt oss till ledande tjänstemän inom kommunerna, kommundirektörer och förvaltningschefer.

Varför denna undersökning?

De, ofta kommunalt ägda stadsnäten gör att Sverige har en världsunik situation när det gäller ägande av fibernät för digital kommunikation. Det är en anledning till att vi hr tagit reda på mer om ägarnas inställning till den viktiga infrastrukturen för den digitala kommunikationen. Till skillnad från många andra länder har vi fibernät, både offentligt och privat ägda, som är öppna och fungerar som en plattform för tjänsteleverantörer. Det ger dessa nät en möjlighet att fungera som en samhällsnytta. På ett liknande sätt som vi ser inom annan infrastruktur, t.ex. vägnätet. Dessa, öppna, näts framgångar med höga anslutningssiffror av både privata- och företagskunder gör att deras agerande idag kommer att ha avgörande betydelse för den pågående och accelererande digitaliseringen av samhället. Och att det är väsentligt, ur fler aspekter, framgår tydligt bl.a. genom den nya säkerhetslagen och inte minst vad som sägs om en hållbar och inkluderande infrastruktur i Agenda 2030.

Fyra viktiga frågor.

I vår undersökning har vi sökt svar på vilken inställning det finns hos Sveriges kommuner i fyra viktiga frågor:
  • Vem styr över den digitala infrastrukturen?
  • Hur viktig är den digitala infrastrukturen?
  • Vilket ansvar har kommunerna?
  • Vad gör kommunerna?
 

Vill du veta mer om undersökningen ”Det uppkopplade samhället?

Enklast är gå till vår hemsida: https://rala.com/det-uppkopplade-samhallet/ och där du kan läsa mer.  Kontakta gärna någon av oss om du har några frågor.  
Läs mer
Instagram @ralangn
Case