Det uppkopplade samhället

En undersökning om hur kommunerna ser på den digitala infrastrukturen.