Rala förstärker och ökar utvecklingstakten

Rala har en klar och tydlig tillväxtstrategi som sträcker sig flera år framåt och är inne i en positiv utveckling, inte minst de senaste tre åren då vi nått en omsättning på långt över 100 miljoner kronor, etablerat en ny koncern- och bolagsstruktur, rekryterat många nya kollegor och byggt ett stabilt fotfäste på den tyska marknaden.

Vår VD Tobias Ahl, som har drivit hela verksamheten sedan 2003, kommer framöver lägga mer tid och uppmärksamhet på utvecklingsfrågor och den internationella expansionen, inte minst i Tyskland. Tobias fortsätter också som koncernchef och VD i moderbolaget. Samtidigt är vi glada att kunna höja vår kompetens och förmåga när vi välkomnar Stefan Peterson i den operativa ledningen. Stefans roll blir operativ chef (Chief Operating Officer, COO).

I praktiken betyder det inga förändringar i den dagliga verksamheten förutom att Tobias i mycket större utsträckning kan lägga sin kraft på Ralas fortsatta teknikutveckling och på den tyska verksamheten och att Stefan ansvarar för den dagliga operativa driften.

Läs mer om Stefan här  CV Stefan Peterson 

Om Rala

Rala har varit en del av fiberteknologins framväxt i Sverige sedan 1988. Ralas fokus har sedan starten varit, och är fortfarande, den passiva infrastrukturen. Hos Rala finns ett komplett sortiment av högkvalitativt material för byggandet av fibernät och ett tjänsteutbud som stödjer nätägare och andra under vägen till ett robust framtidssäkert fibernät.

Branschen är på stark frammarsch och kommer troligtvis att fördubblas under de närmaste åren. Rala siktar högt och har ambitioner att revolutionera projekten för utbyggnad av publik infrastruktur för telekommunikation. Både i Sverige och i andra länder.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
14maj

Rala Certifierad leverantör i Stadsnätsfabriken

Stadsnäten är en av de viktigaste aktörerna för att nå regeringens mål om det uppkopplade samhället. Vi på Rala har alltid arbetat nära bland annat stadsnäten för att hjälpa till att hitta tekniska lösningar som bidrar till att de får lyckosamma projekt. Vi är därför extra glada idag då vi kan presentera oss som Certifierad Leverantör i Stadsnätsfabriken. Genom avtalet med Stadsnätsfabriken kan alla stadsnät som är medlemmar i SSNf avropa material och lösningar från oss utan att genomföra en upphandling. Smidigt, eller hur! Kontakta oss för mer information.
Läs mer