Skarvbox BUDI-1S för patchning 24 SC el 48 LC inkl skåp