Att välja fiberkabel

Valet av fiber är ditt viktigaste beslut. Kablarna konstrueras för att skydda fibern och säkerställa att den klarar miljö, hantering och påfrestningar under mycket lång tid. När du väljer fiber, väljer du samtidigt prestanda, kvalité och funktion. Den senaste revolutionen är glasfibern.

Låg dämpning från 1285 till 1625 nm
Alla single mode fiber enligt ITU-T rek G.652.D och ITU-T rek G.657.xx har låg dämpning från omkring 1685 upp till strax över 1625 nm. Det ger möjlighet att om man så vill inte bara nyttja 1310, 1550 och 1625 nm för överföring utan också stora delar av våglängderna däremellan. Skulle det exempelvis bli aktuellt med våglängdsmultiplex (DWDM/CWDM) så klarar dessa fibrer det utmärkt. Redan idag är det vardag i transportnät och ryggraden i fibernäten. Det finns också standardisering på gång för användning i accessnäten. Du är förberedd för framtiden med alla våra single mode fiber.

Fibern har också låga PMD-värden. Speciellt för transportnät över långa distanser är det en viktig egenskap.

Color Lock – klara färger som inte släpper taget
I äldre produktion av fiber är all fiber transparent. Sedan målas den i den färg som behövs. Vår fiber nyttjar en ny teknik där färgen istället integreras med det yttre skyddet på fibern. De största fördelarna ligger i klara och tydliga färger, färg som inte släper och bättre böjegenskaper hos fibern. Detta medför enklare installation och dokumentation. Samtidigt blir fibrerna tåligare och klarar sig bättre över tid.