Rätt fiberkabel från rätt leverantör

Det är inte bara tekniska egenskaper hos fiberkablarna som avgör om installationen blir lyckad.

En fiberkabel ska vara liten, tåla påfrestningar under hela sin långa sin livstid och vara lätt att installera. Idag kan mikrokablar ta alla roller i ett fibernät. Just kabeln med sitt mekaniska skydd av fibrerna, sin konstruktion vilken medger enkel hantering och fuktspärrar gör den lämplig som bärare av den viktiga infrastruktur. Vare sig det är serviser till banker, sjukhus eller bostäder. Likaså är de pålitliga nog att vara del i den intensiva, ekonomiskt avgörande och verksamhetskritiska ryggraden i vilket publikt fibernät som helst.

Ordning och reda
Den tekniska prestandan kommer givetvis alltid i första rummet. Men för dig som vill tjäna tid och pengar är det också viktigt att kablarna är lätta att identifiera. Dels för att det ska vara snabbt och smidigt att skarva. Dels för att kablarna enkelt ska kunna föras in i dokumentationssystem. Därför är vår färgkodning alltid densamma, oavsett vilken produkt du använder. Från hösten 2012 har vi anpassat oss till ett nytt gemensamt färkodningssystem, S12, för Sverige. Vi introducerar detta löpande och fasar ut de kablar som har äldre färgkodningssystem. Mer information hittar du i produktbladen och har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anpassade längder för bättre projekt
Alla kablar leveras normalt på standardlängder. De går dock att få i anpassade – kapade – längder. Det sparar pengar genom förre skarvar och mindre spill ute i fält.