Korskopplingar

I noder kommer ofta stora mängder fiber att termineras och korskopplas.

Fiber från andra noder ska kopplas in i aktiv utrustning, hundratals eller tusentals accessfibrer ska kopplas in i switchar och operatörers utrustning ska kopplas in mot fibernätet. En krävande situation där en genomtänkt lösning sparar tid, kraft och pengar under lång tid. Vi hjälper dig.