PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB.
Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företaget verksamt inom flera delar av ut- och uppbyggnaden av ny infrastruktur.
”Kunder och medarbetare kommer inte att märka någon större skillnad. Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi gjort under senare år”, säger Stefan Peterson, VD för Rala Sweden AB.

PrimoTech är en privatägd teknikhandelskoncern med fokus på att driva och utveckla små och medelstora företag med starka marknadspositioner. PrimoTech-koncernen har även en uttalad förvärvsstrategi där vi går in som huvudägare för att fortsätta en framgångsrik tillväxtresa tillsammans med företagets entreprenör och team.

”Förvärvet av Rala ligger helt i linje med vår strategi att växa genom förvärv av välskötta och entreprenörsdrivna teknikhandelsbolag i Norden”, säger Martin Johansson, delägare i PrimoTech Group.

PrimoTech koncernen omsätter drygt 600 Mkr med en lönsamhet överstigande 10%.

Rala AB och Rala NGN AB kommer fortsättningsvis att byta namn och drivas som självständiga bolag.

För mer information kontakta:

Stefan Peterson, VD Rala Sweden AB, mail: stefan.peterson@rala.com, 070 – 533 85 42, eller
Martin Johansson, delägare Primotech Group AB 070-772 6885 eller martin.johansson@garam.se
« Previous post
More news
Senaste inläggen
17juli

Semester 2023 med anpassade öppettider

Vi på Rala vill önska våra kunder, leverantörer och kollegor en riktigt skön sommar! Vi håller semesterstängt under veckorna 29 och 30, under denna period kommer inga utleveranser av materia...
Läs mer