Säljchef Sverige: Stefan Peterson 070-533 85 42

Stockholm:
Jonas Fromell 070-208 20 16

Skänninge:
Magnus Wallentin 070- 280 12 48

Pär Söderlund 076-138 48 42

Tobias Ahl 070-631 88 78

Göteborg:
Roger Dahlén 072-718 38 95