Säljchef Sverige: Stefan Peterson 070-533 85 42

Stockholm:
Jonas Fromell 070-208 20 16

Linköping:
Karin Ahl 070-280 12 65

Skänninge:
Magnus Wallentin 070- 280 12 48

Göteborg:
Jan Blom 070-222 63 78

Roger Dahlén 072-718 38 95