2018-06-08
Instruktioner & manualer från Rala
Art nr TR0094_INS_1

Anvisning FIA-skåp, FIA -22, -23, -26 och -36

Material

Markskåp FIA 22, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 198 mm, djup 198 mm

Markskåp FIA 23, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 330 mm, djup 198 mm

Markskåp FIA 26, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 594 mm, djup 198 mm

Markskåp FIA 36, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 594 mm, djup 300 mm

Installation

Skåpets överkant skall vara 850 mm ovan marknivå

Aktuell marknivå markerad med tejp 150 mm ner i marken.

Placera markisoleringen i marknivå och täta kabel/rörgenomföringar och kanter noggrant med tätningsmassa.

Återmontera skåpets övre lucka och montera låset.

Återmontera skåpets nedre lucka innan återfyllning.

Lossa bultar/muttrar (2st/gavel) och återmontera dem då sockeln är utdragen till rätt nivå. Sockeln dras ut i sin fulla längd så att översta hålen används.

Om sockeln inte kan dras ut i sin fulla längd så skall den kapas i överkant för att markisoleringen  skall täta ordentligt.

Placeras skåpet i instabilt material skall förankringsplatta användas.