2019-04-25
Instruktioner & manualer från Rala

Anvisning för hantering av kanalisation vid tomtschakt

Denna anvisning är framtagen för att underlätta vid förläggning av rör på enskild tomt.

Vid handgrävning används med fördel en spade med ett rektangulärt blad. Förläggningen blir då enklare och det underlättar för att få till en jämn schaktbotten.

Röret ska ligga på ca 40- 50 cm djup, gräv för bädd under röret. Schaktbotten skall vara minst 20 cm bred och väl avjämnad. Intill huskant skall röret ligga på 50-60 cm djup.

Fyll därefter upp schaktbotten ca 10 cm med kringfyllnaden (sand) och jämna till botten innan röret rullas ut.

Lägg ut mikroröret så rakt som möjligt och fyll på kringfyllnaden runt röret och upp till minst 10 cm ovanför röret och jämna sedan av.

 

Tänk på minsta böjradie (20 cm x rördiameter) vid installation, till exempel vid vägg. Lägg ut kabelmarkeringsnätet ovanpå kringfyllnaden.

Fyll på ditt grävda schakt med resterande fyllning från de massor som grävts upp. Ev. stenar sorteras bort för att undvika klämskador på röret.

Minsta fyllnadshöjd skall vara 30 cm. Fyllnadshöjd mäts från överkant på röret och upp till överytan. Vid hårdgjord beläggning, typ plattor, sten eller asfalt mäts fyllnadshöjd till underkant beläggning.