2022-03-10
Ralaflex i praktiken

Case, Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 säkrade upp anläggningen

Under processen med produktutvecklingen av Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 visade flera kunder intresse. Ett ökat behov av skydd och säkerhets i och runt kritiska punkter med kundkrav var tydliga. Samtidigt har arbetet med NIS-direktivet fått allt mer fokus vilket gjorde att kund hade behov som inte gick att tillgodose.

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 mötte upp mot de nya kraven. Med den brunnen ges möjlighet till enkel åtkomst till kritiska punkter.  Samtidigt har Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 en förhöjd klassning och säkerhet för att skydda anläggningen. En ”utslagen” kopplingspunkt kan få katastrofala följder för nätets funktion. Därför bör viktiga kopplingspunkter ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt.

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 arbetades med under lång tid. Rala kontaktade RISE (Research Institutes of Sweden) för att göra en säkerhetsprovning fick vi beskedet att det inte fanns någon standard anpassad för brunnar. Tillsammans anpassades tekniken för testning mot SS-EN 1627 avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna.

Utöver SS-EN 1627 är Ralaflax Säkerhetbrunn RC3 rekommenderad produkt av Byggvarubedömningen och är Barnsäker enligt Boverkets krav samt SS-EN 124.

 

Läs mer på www.rala.com/producttype/ralaflex-g2/

För mer information, kontakta Rala: info@rala.com  –  tel. 020-210 500