2021-11-12
Beele i praktiken

Vindkraftsanläggning

Ställverk och trekantiga kraftkablar

Ett energibolag bygger en vindkraftsanläggning och flera genomföringar måste utföras med ett godkänt tätningssystem. Tätningssystemet skall förhindra vatten, gas och gnagare men även kunna fungera som dragavlastare.

Tätning av genomföringar i ett ställverk för vindkraft, kraftkablar, bl.a. 10kV som är trekantiga och kan vara svåra att anpassa i ett tätningssystem.

Nofirno tätningssystem användes för 15 stycken genomföringar 160 mm diameter i betong med kraftkablar i.

Läs mer på www.rala.com/beele

För mer information, kontakta Rala: info@rala.com  –  tel. 020-210 500