2021-04-06
Instruktioner & manualer från Rala

Delbara kabelrör

För er säkerhet! På grund av risk vid arbete med komprimerad luft skall schakt där kanalisationen är installerad återfyllas innan kanalisationen trycksätts i samband med kabelinstallation.

Återställning av kabelrör efter kabelinstallation

 

1.För kabelinstallation med midspann, tag bort så mycket av kabelröret som behövs för att utföra kabelinstallationen.
2.Efter kabelinstallationen, kapa till en anpassad längd med delbart kabelrör. Rengör kabelröret från smuts. Tag bort eventuella grader från kabelrörsändarna.
3.Tag bort skyddstejpen vid punkt A, fyll upp skårorna cirka 50 mm med de medföljande Masticremsorna vid A. Om nödvändigt, knåda Masticen för att göra den flexibel.
4.Pressa samman kabelrörshalvorna med för ändamålet avsett verktyg. Kontrollera att skarvarna är ordentligt sammanpressade på bägge sidorna.
5.Förslut kabelrörsskarvarna med rörskarv. Kontrollera att skarvarna på kabelrörshalvorna inte placeras mot rörskarvens längsgående skarv. Placera alla klämmorna på rörskarven innan de fixeras med hammare. Kabelrörsskarv får inte utsättas för temperatur under 0 grader innan de monteras.

Reparation av skadat kabelrör

1.Kapa bort den skadade delen av kabelröret. Var försiktig med kabeln.
2.Kapa till en anpassad längd med delbart kabelrör. Rengör kabelröret från smuts. Tag bort eventuella grader från kabelrörsändarna.
3.Tag bort skyddstejpen vid punkt A, fyll upp skårorna cirka 50 mm med de medföljande Masticremsorna vid A. Om nödvändigt, knåda Masticen för att göra den flexibel.
4.Vid längre reparationslängder skall skarvarna placeras omlott. Glöm inte Masticen.
5.Pressa samman kabelrörshalvorna med för ändamålet avsett verktyg. Kontrollera att skarvarna är ordentligt sammanpressade på bägge sidorna.
6.Förslut kabelrörsskarvarna med rörskarv. Kontrollera att skarvarna på kabelrörshalvorna inte placeras mot rörskarvens längsgående skarv. Placera alla klämmorna på rörskarven innan de fixeras med hammare. Kabelrörsskarv får inte utsättas för temperatur under 0 grader innan de monteras.

Tillbehör och verktyg

Art nrBenämningFörpackningsenhet
1300151Skarvrör 2 m Ø 32 delat rör1
1300141Skarvrör 2 m Ø 40 delat rör1
1300131Skarvrör 2 m Ø 50 delat rör1
1300152Skarvmuff Ø 32 delat rör1
1300142Skarvmuff Ø 40 delat rör1
1300132Skarvmuff Ø 50 delat rör1
7000004Verktyg för rep. skarv Ø 32 mm1
7000005Verktyg för rep. skarv Ø 40 mm1
7000006Verktyg för rep. skarv Ø 50 mm1