2022-11-09
Instruktion - Eftermontage Ralaflex Låssystem

Eftermontage Ralaflex Låssystem

Instruktionen gäller eftermontage av Låsanordning i Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar med gångjärnslock.

Låsanordning Ralaflex Låssystem Rala Std Eftermontage – art nr 1104044

Obs! Om ägaren av anläggningen har ett unik låssystem ersätts produkten ovan med motsvarande kundunika låsanordning.

För montage behövs

Verktygsnyckel för Ralaflex låssystem Rala Std – art nr 1104046

Obs! Om ägaren av anläggningen har ett unikt låssystem ska ägaren kontaktas för att erhålla korrekt verktygsnyckel.

Blocknyckel storlek 17

Blocknyckel storlek 30

Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, gångjärn – art nr 7000003

Innehåll

Låsanordning Ralaflex Låssystem Rala Std Eftermontage innehåller

  • 1 x låshake
  • 1 x låsbult
  • 1 x låsmutter M20
  • 1 x låsmutter M10
  • 4 x brickor M20
  • 2 x brickor M10
  • 1 x låsfjäder

Eftermontage Ralaflex Låssystem

1.Öppna lock 1 i betäckningen och lås den i uppfällt läge
2.Montera låsbult med 1 bricka
3.Sätt verktygsnyckeln på plats och rotera till öppet läge. Sätt fast verktygsnyckeln i öppet läge.

4.Om inte verktygsnyckeln når i botten kan en bricka adderas på nyckelsidan.
5.Med verktygsnyckeln på plats monteras 2 brickor och låsmutter M20
6.Blocknyckel 30 används för att dra den M20-muttern

7.Håll fast med verktygsnyckeln och dra åt M20-muttern. Dra inte hårdare än att låsbulten är stadig samtidigt som den roterar så lätt att fjädern säkert kan rotera låset.
8.Montera fjädern enligt bilden. Den ska ligga utanpå M20-muttern.
9.Montera låshaken

10.Lägg fjäderns krok runt låshaken
11.Montera en bricka innanför en låsmutter M10 utanför låshaken. Blocknyckel storlek 17 används
12.Håll emot med verktygsnyckeln och dra åt M10-muttern

13.Sätt verktygslåset på plats med hållare för öppet läge. Nu ska locket kunna stängas utan att det står på låshaken.

Egenkontroll Funktionstest

Kontrollera låsets funktion genom att stänga locket och ta ur nyckeln. Försök sedan öppna locket med t ex öppningsvertyget

Låset ska rotera så att kroken säkert håller locket på plats. Om inte låset roterar behöver låsmutter M20 lossas något tills låset roterar av kraften från låsfjädern.