2022-09-27
Instruktioner & manualer från Rala

Eftermonterat innerlock G2

Läs noga igenom denna instruktion innan locket monteras

Innerlocket skall monteras med det material som ingår i det montagekit som levereras med produkten.

Produkten

1103124 Eftermonterat innerlock G2, 900 förberett för hänglås

1103224 Eftermonterat innerlock G2, 1200 förberett för hänglås

I leveransen av produkten Eftermonterat innerlock G2 ingår följande delar:

 • Innerlock 1 st.
 • Beslag, 2 st att fästa på brunnens kortsidor (olika långa).
 • Skruv och gummibussningar, 4 st att fixera beslagen med.
 • Borrmall, 1 st.

Montagekit består av följande delar:

 • 1 st lim (SikaFast 555)
 • 2 st mixerrör
 • 2 st slip-papper
 • 4 st luddfria tvättrasor
 • 2 dl Isopropanol

Annat material och verktyg

Förutom det som ingår i leveransen av innerlocket behövs följande material och verktyg:

 • Skyddshandskar
 • Skyddsglasögon
 • Limpistol, SikaFast, art nr 1100021T
 • Borrmaskin och 13 mm borr
 • Stjärnmejsel PZ2
 • Märkpenna

Allmänt

Grundregel för att lyckas är att det skall vara TORRT och RENT. Därför är rengöring av den sektion där locket monteras mycket viktigt.

OBS! Limmet är godkänt för att appliceras i temperaturer mellan 5 och 40°C. Effektivast härdning sker vid en temperatur mellan 21 och 23°C.

Limmet är snabbhärdande, härdningsprocessen startar 5 min efter blandning i mixerröret, och når 80% av styrkan efter 15 min.

Om du vill läsa säkerhetsdatabladen för SikaFast 555, skanna dessa QR-koder. Det är en för varje komponent i limmet.

 

Om du vill läsa säkerhetsdatabladet för Isopropanol, skanna denna QR-kod.

 

Montage

Vår rekommendation är att locket monteras i nedre delen av brunnens översta sektion på kortsidorna. Locket öppnas senare från den sida där det kortaste beslaget monteras och ev. lås appliceras.

Innerlocket monteras med låset på motstående sida av gjutjärnsbetäckningens lås.

Vi har av pedagogiska skäl valt att använda bilder på en brunn utan betäckning.

1.Börja med att grovrengöra den sektion där locket skall monteras. Tvätta sedan sektionens bägge kortsidor med luddfri trasa indränkt med Isopropanol. Se till att det blir TORRT och RENT.
2.Använd borrmallen för att märka ut var skruvhålen skall borras på de bägge kortsidorna. Nedre delen av borrmallen skall vara i våg med sektionens nederkant. OBS hålanvisningar för bägge kortsidor finns på samma mall.
3.Borra hålen vid markeringarna för gummibussningar och skruvar på bägge kortsidor.

4.Rugga upp ytorna med slippapper. Var noga med att rugga hela ytan som beslagen täcker.
5.Rugga även upp den yta på beslagen som limmet skall appliceras på.
6.Efter att beslag och sektioner är uppruggade så tvättas de med luddfri trasa och isopropanol. Torka åt ett håll, ej i cirklar, för att få bort fett och smuts och inte röra runt dem.

7.Placera gummibussningarna i de 4 hålen. Flänsen skall vara inåt brunnen.
8.Preparera limpistolen. Dra tillbaka matararmen. Fäll den svarta bygeln bakåt och placera limpatronen i pistolen. Fäll sedan ned bygeln så att limpatronen fixeras.
9.Sätt dit mixerröret på avsett ställe. Vrid fast det.

10.Tryck fram lim tills det får en homogen grå färg. Från nu tar det 5 min innan limmet i mixerröret börjar härda. När så sker – byt mixerrör.
11.Applicera limmet på ett beslag i taget. Börja med det korta beslaget. Sprid limmet i en sträng över beslagets yta.
12.Placera beslaget på gummibussningarna och dra fast skruvarna, använd medföljande brickor. Dra först för hand, sedan med mejsel.

13.Det korta beslaget monterat.
14.Upprepa proceduren med det långa beslaget på motstående sida av brunnen. Var noga med att inte applicera något lim på den nedersta delen, då fastnar beslaget även i den underliggande sektionen.
15.Det långa beslaget monterat.

16.Börja med att trä in locket i det längre beslaget, placera därefter locket på det korta beslaget. Montera därefter ev. hänglås och/eller låsmuttrar. Vid montage i brunnar med låsbara betäckningar skall innerlockets lås och muttrar vara på motstående sida i förhållande till betäckningens lås. Vänta 20 minuter innan locket belastas.