2023-04-28
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion Beele Tätningssystem Nofirno

Denna instruktion gäller för standardmässig installation av Beele Tätningssystem Nofirno.

Nofirno används för att täta genomföringar från vatten, gas och gnagare med kablar och/eller rör i en rad olika material, som betong, metall eller plast. Nofirno fungerar lika bra för vertikala som lodräta genomföringar. Inga begränsningar för vilken form genomföringen har.

Enkel princip

Nofirno består av två komponenter; stödhylsor och tätningsmassa. Stödhylsorna används för att separera och stabilisera kablar/rör. Tätningsmassan appliceras sedan på hylsorna som en förslutning av genomföringen.

För att tätningen skall få avsedd effekt krävs noggrann rengöring och applicering av massan. All sand, jord och smuts måste avlägsnas och ytorna skall vara torra och ev. fett skall tvättas bort.

Observera

Om det finns rinnande vatten i genomföringen – kontakta Rala.

Denna instruktion gäller ej för brandtätningar, kontakta Rala om sådan skall göras.

Kontrollera alltid tillverksningsdatum på massan. Den skall inte vara äldre än 12 månader.

Material

Nofirno tätningsmassa grå eller röd. (Rala 6500111 respektive 6500107)

Nofirno stödhylsor (Rala 6805070)

Rengöringskit för applicering av tätningsprodukter (Rala 5020049)

Verktyg och utrustning

Vid alla installationer:

 • Spetstång
 • Kniv
 • Något att mäta med, t.ex. linjal, tumstock
 • Vatten
 • Svampduk, trasa av Wettex-typ
 • Fettlösande rengöringsmedel som förångas t.ex. Isopropanol (Ingår i Rengöringskit)
 • Rengöringsdukar, luddfri (Ingår i Rengöringskit)
 • Fogspruta (el eller manuell)
 • Gummihandskar

Vid vissa installationer:

 • Slippapper (Ingår i Rengöringskit)
 • Ficklampa eller annan ljuskälla
 • Värmepistol

 

1.1. Se till att genomföringens öppning är ren och torr, minst 50 mm. All sand, jord och smuts skall tas bort. Om det är fuktigt – använd värmepistol, med försiktighet. Ta bort eventuella band runt kablar och rör för att kunna separera dem. Använd ett fettlösande rengöringsmedel som förångas för att ta bort fett. Både på genomföringen och kablar/rör.
2.2. Hylsorna är till för att skapa avstånd mellan kablar och rör och yttervägg. För att säkra separation mellan mindre kablar och rör (upp till 20 mm diameter) kan hylsor skäras upp för att kunna placera kabel/rör inuti en hylsa. En uppskuren hylsa har mindre bärighet.

3.3. Större kablar eller rör (mer än 20 mm diameter) behöver inte läggas inne i en hylsa. Viktigt att ingen kabel eller rör ligger direkt mot genomföringens insida.
4.4. Fyll upp öppningen med Nofirno stödhylsor.

5.5. Det är viktigt att hela ytan är täckt av hylsor. För att få enstaka hylsor – riv av dem. Den sista hylsan införs med spetstång. Det skall gå lite trögt, när de sista hylsorna förs in.
6.6. Jämna till hylsornas läge genom att trycka ned dem med händerna. Det skall gå lite trögt, då är det tillräckligt packat med hylsor.

7.7. Hylsorna skall vara placerade 20 mm från genomföringens kant. Använd måttpinne, linjal eller tumstock.
8.8. För att få en korrekt försegling med tätningsmassan krävs att avståndet mellan kanten och hylsorna är 20 mm. Använd spetstången för att justera enstaka hylsor.

9.9. Sätt en pip (munstycke) på tätmassan och stoppa in den i fogsprutan. Klipp eller skär av pipen, 30-35 mm från toppen, i vinkel (45 graders vinkel) vilket underlättar appliceringen av massan. Massan härdar med 2 mm/dygn.
10.10. Påför massan i det område som är svårast att komma åt först. Massan skall vara ovanpå hylsorna. Pipen skall hela tiden vara i massan, lyft inte upp den. Fyll på ända till genomföringens kant, en liten överfyllning krävs. Kontrollera, gärna med god belysning, att hela ytan är belagd med tätningsmassa.

11.11. Nästa steg är att jämna till massan. För att inte massan skall klibba ihop med svampen eller svampduken fukta den med vatten. Använd gärna en sprayflaska och lägg på ordentligt med vatten.
12.12. Svampen används för att trycka och klappa till massan så att den får ordentlig kontakt med kablar/rör och genomföringens vägg samt att få bort ev. luftfickor. Kontrollera, med god belysning, att hela ytan är belagd med tätningsmassa. Om det saknas så tillför mer massa enligt steg 10 och jämna till igen.

Ytterligare instruktioner och filmer finns på Ralas hemsida, rala.com/beele.