2022-09-25
Instruktioner från Rala

Instruktion för Ralaflex G2 Robust

Den här instruktionen är framtagen för att underlätta för dig när du tar emot din Ralaflex G2 Robust.

Notera! När du får brunnen levererad finns instruktionen och beslagen fästa på betäckningen.

 

1.När du tar emot Ralaflex är den täckt med plast och två reglar.​
2.Sektionerna står på betäckningen och när du tar bort plasten ser du beslagen och instruktionen.​
3.Beslagen skall sedan monteras på insidan av sektionerna, se mer längre ner i instruktionen.​

Material

Din leverans inkluderar följande material:

 • 1 st Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2​
 • 4 st Ralaflex-sektioner​
 • 1 st Underram för Ralaflex​
 • 2 st Beslag för Ralaflex​
 • 1 st låssystem Ralaflex​
 • 1 st Verktygsnyckel för låssystem Ralaflex  (i separat kolli – en per order)​

OBS! Verktygsnyckel lämnas över till ägaren av anläggningen efter att Ralaflex är installerad.

Verktyg och utrustning

Vid montering av Ralaflex G2 Robust rekommenderas att vara två personer.​

 • Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, gångjärn​
 • Verktygsnyckel till låssystem Ralaflex​
 • Hylsnyckel 13mm​
 • Linjal eller tumstock​
 • Märkpenna​

 

1.Beslagets nedre del ska sitta 220 mm från kortsidan och placeras diagonalt mot varandra.
2.Beslagen monteras när första sektionen läggs på plats. Tänk på att betäckningen ska placeras med låset på motstående sida av beslaget. Se bild 6.​
3.Lägg på nästa sektion och montera bultarna i beslaget.​

4.Bygg upp Ralaflex med resterande sektioner.​
5.Underramen är fäst i betäckningen och följer med vid lyft. Låt banden sitta kvar.
6.Var noga med att placera betäckningen så att hålen i ramen passar med placeringen av beslagen.​

7.Var försiktig vid inpassning av betäckning och underram. OBS! Tänk på klämrisken.​
8.Öppna betäckningen och färdigställ monteringen av beslagen.​
9.Ta bort banden som säkrat underramen. Banden går att avlägsna oavsett om locken är öppna eller inte.​

10.Montera det övre beslaget i hålet på betäckningens ram. Sätt dit brickor och muttrar, skruva sedan åt.​
11.Vid injustering till överytan lossas muttrarna och betäckningen kan justeras.​
12.Ännu en Ralaflex G2 Robust installerad och klar.​