2020-01-23
Instruktioner & manualer från Rala

Viktigt att tänka på vid installation av Ralas säkerhetsbrunn (RC3)

Detta är en säkerhetsklassad produkt. För att den skall fungera på rätt sätt och ge det intrångsskydd den är klassad för, RC3, är det viktigt att installationen utförs korrekt.

 

 

 

1.Innerlockets låssida skall inte vara på samma sida som gjutjärnslockets låssida. De skall vara på motstående kortsidor.
2.Hänglås skall alltid monteras och vara låst. Låset skall vara säkerhetsklassat i lägst RC3

3.Låsmuttrar, som levereras med produkten, skall monteras
4.Gjutjärnsbetäckningen, som är av den flytande typen, skall inte vila på den översta brunnssektionen. Bäst är ett hårt underlag som betong, asfalt eller plattor. Vid installation i gräsyta eller annat mjukt underlag kan tryckimpregnerat virke användas.