2018-10-18
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion Skarvning av buntade mikrorör

Ralas mikrorör för direktförläggning är tjockväggiga och finns som enskilda mikrorör eller flera tillsammans (Bundle), som hålls samman av en enkel tunn (1 mm) mantel som kan förläggas direkt i mark.

Tekniken medger enkel avgrening och god mekanisk hållfasthet, vilket gör att det passar utmärkt för avgrening via servis in till fastighet. I den här instruktionen visar vi hur skarvning av buntade mikrorör sker.

1.Mikrorör för direktförläggning finns i följande konfigurationer. (x/y = diameter utsida/diameter insida) 1 x 7/3.5mm 1 x 14/10mm 4 x 7/3.5mm 2 x 14/10mm 7 x 7/3.5mm 4 x 14/10mm 12 x 7/3.5mm 7 x 14/10mm
2.Använd en lämplig kniv, tillexempel mattkniv med kroknäbb, för att skära upp plasthöljet.

3.Mantla av så mycket att arbetet kan utföras obehindrat.
4.Kapa det mikrorör som skall användas. Viktigt: Använd rätt kapverktyg för att undvika att mikroröret deformeras eller att det blir grader i kapsnittet.

5.Montera skarvkopplingen med skyddshöljet på. Kontrollera att rörändarna är intryckta i botten av skarvkopplingen (se även fig. 7). Montera ändplugg på det kapade mikroröret som inte skarvas.
6.Säkra att skarvkopplingen inte hamnar där mikroröret böjer av genom att tejpa fast det utskarvade mikroröret mot övriga mikrorör (se fig. 6).

7.Vid installation av mikrokabel kan man se om kabeln passerat genom att skjuta isär höljet.
8.Vid demontering av skarvkopplingen skjut undan höljet, tag bort de gula låsringarna och pressa in de gröna flänsarna.

9.Se till att skarvkopplingarna är separerade i längsled när hela bunten skarvas för att minimera böjar på mikrorören.