2019-04-23
Instruktioner & manualer från Rala
Artikelnummer: 1106010

Slingbrunn 1200 mm 

Kopplingsbrunnen är framtagna för att passa både kraft- och telekominstallationer och är avsedd för installation i grönytor. Den innovatiova konstuktionen ger 12 stycken plana ytor som förenklar ingång i brunnen. Produktens stora öppning och låga höjd bidrar till enklare installation. Kopplingsbrunnen tillåter installation av rör upp till 200 mm, de är även försedda med fäste för sökboll.

Kopplingsbrunnarna är konstruerade med horisontella och vertikala ribbor för att stabilisera och göra de extra tryckhållfasta. Kopplingsbrunnen har även en tätningslist vilket gör den vattentät.

Egenskaper

 

 • Kraftig konstruktion
 • Enklare installation
 • Stor inspektionslucka
 • Tillverkad av 100 % återvunnen plast
 • Vattentät
Ytterdiameter (mm)1200
Innerdiameter (mm)1150
Höjd (mm)550
Inspektionslucka (mm)700
Vikt (kg)32
Antal st/pall4
StandardfärgGrön
Plast PE
E-nummer0665734

Förberedelser inför installation

 • Gropen måste vara minst 500 mm bredare än brunnens diameter vid någon punkt.
 • Botten av gropen måste täckas med ett 100 mm lager komprimerad sand

Installation av brunnen

 • Lyft ned brunnen på den komprimerade bottnen av gropen och se till att brunnen står på torr mark och är horisontell
 • För att koppla genomföringshylsor till brunnen, borra hål i behövlig storlek och applicera hylsan. Smörj sedan tätningen och tryck rörets ände minst 50 mm genom tätningen i brunnen
 • När brunnen placerats i rätt läge, komprimera jorden runt brunnen 300 mm i taget. Se till att jorden inte innehåller skarpa partiklar (stenar) över 30 mm. Hela brunnen måste vara omgiven av mjuk jord (sand) och gropen måste fyllas hela vägen upp till minst 100 över locket. Minsta tjocklek på sand eller mjuk jord runt brunnen måste vara minst 100 mm
 • Det är viktigt att all komprimering under och runt brunnen utförs med en vibrerande platta och inte med tung utrustning.

Underhåll 

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Produktstandard, godkännande & kvalitetssäkring

Miljö: Hälsoaspekt Brunnen är inte hälsovådlig.

Brand: Polyeten brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Lagring: Rala garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, hållfasthet.

Förläggning: Skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.