2018-04-25
Artikelnr: TR0086_INS_1
Instruktioner & manualer från Rala

Sökpeg

Sökpeg för kanalisation kan användas för att markera alla rörslut i en kanalisationsanläggning, t.ex. i villanät där alla villor inte ansluts från dag ett, eller för markering av nedgrävda rörskarvar. Sökpegen underlättar framtida arbeten när rörslut (eller rörskarv) ska grävas fram eftersom det går att söka efter den på radiofrekvens med en kabelsökare.

Placera sökpegen vertikalt i direkt anslutning till rörslutet alternativt i direkt anslutning till annan nedgrävd anläggningsdel som kräver sökbarhet. För att sökpegen skall sitta på plats finns också en hållare som sätts runt röret.

Sökpeg

Teknisk data
Längd: 100 mm
Diameter: 21 mm
Vikt: 30 g
Färg: Orange
Sökfrekvens: 101,4 kHz
Sökbarhet: Vertikalt 1,5-2 m ; 45° < 1 m Artikelnummer för beställning: 1036010


Hållare till Sökpeg

Hållare till sökpeg underlättar placeringen av sökpegen. Hållaren placeras vid röret och sökpegen fästs genom hållaren på vald plats så som avslut, skarv eller gräns.