2022-09-27
Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex

Öppna och stänga Ralaflex G2

Följ denna instruktion steg för steg. För att öppna och stänga locken ska ett anpassat verktyg användas.

Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, gångjärn – art nr 7000003

Är brunnen försedd med Ralaflex Låssystem ska det först låsas upp. I annat fall fortsätt direkt till nästa del av instruktionen.

Verktygsnyckel för Ralaflex låssystem – art nr 1104046 – Ralas standardnyckel med funktion för öppet läge

Obs! Om ägaren av anläggningen har en egen unik nyckel för att låsa Ralaflex låssystem ska denna kontaktas för att erhålla korrekt nyckel.

Lås upp Ralaflex Låssystem

1.Om det behövs, rensa ur låsets öppning innan du för ner nyckeln i låset. Vrid nyckeln mot långsidan för att öppna låset.
2.Fäst nyckelhållaren på nyckeln för att fixera nyckeln i öppet läge.
3.Verktygsnyckeln skall sitta kvar under hela tiden du arbetar med brunnen.

Öppna locken på Ralaflex G2

1.Börja med det lock som har urtag för Ralaflex Låssystem. Lyftverktyget sätts i hålet och i urtag i mönstret enligt bilden.
2.Lyft locket med verktyget.
3.Ställ upp locket så det lutar ut från brunnen. Säkerställ att det står stadigt genom att rucka på det i öppet stående läge. Står det inte kan ramen behöva rengöras vid gångjärnet.

4.Gör sedan på samma sätt med lock två (2) och om det är en brunn med fler lock också lock tre (3) och fyra (4). Säkerställ att alla lock står säkert som med första locket.
5.Locken ska luta ut från öppningen vid arbete i brunnen.

Stäng locken på Ralaflex G2

1.Rengör ramen innan locken stängs. Både i gångjärnen och där locket vilar på ramen.
2.Locken stängs i omvänd ordning, d v s locket längst från urtag för Ralaflex Låssystem stängs först och locket med urtaget stängs sist. Stäng locken genom att lyfta dem från låst läge. Förbered lyftverktyget så det sitter i hålet det ska fästa i. Tag ett säkert tag innan lyftet.
3.Använd lyftverktyget för att hålla i locken när de stängs.

4.Kom ihåg att ta bort nyckeln om brunnen har lås och säkerställ att brunnen i så fall också är låst. Brunnen ska vara helt stängd. Ingen del ska ligga över nivån på överytan och locken ska inte knacka.