2023-09-18
Produktblad från Rala

Rala Power

Byggt på vår erfarenhet av brunnar för en mångfald anläggningar har Rala Power vuxit fram. För energisektorn krävs möjligheter till mer utrymme. Det ger anläggningsägaren alternativ och komplement t ex för effektiv, kostnadseffektiv och trygg hantering av större kablar.

Enkelhet möter robusthet och flexibilitet

Med Rala Power kan kablar för låg- och mellanspänning få utrymme att innehålla de specifikationer som är typiska för kraftkablar i Sverige. Det gäller också andra anläggningar med behov av mer utrymme som t ex stora mängder fiberkabel eller flera olika tekniska anläggningar i samma brunn. Varje Rala Power är tålig och installationen kräver inget annat än standard makadam 16/32 för dränering och återfyllnad ner till 1,8 meters djup. Även i förhållanden upp till D400-klassning.

Egenskaperna kommer från det genomtänkta valet av material och utformning. Gjutjärn för betäckningen sörjer för slitstyrka, hållfasthet och en lång livslängd. Den robusta brunnskroppen byggs av sektioner av glasfiberarmerad komposit. Styrka där det behövs. Utformningen med öppet fackverk är stark i sig men får ytterligare avlastning då krafter fördelas ut genom massorna i återfyllningen. Lägg till att sektioner enkelt och snabbt staplas ovanpå en dränerande bädd av makadam och runt det återfylls med samma material hela vägen.

Många fördelar paketerade i en brunn

Rala Power ger anläggningsägare och anläggningsbyggare ett komplett val.

 • Passar för installation enligt KJ41:21 och AMA
 • Betäckning: SS-EN124-2 klass D400 (körbar)
 • Brunnskropp: Miljöer typiska för SS-EN 124-2 Klass D400 ner till 1,8 m djup
 • Enkel håltagning
 • Kan monteras på anläggning som är i drift
 • Helgjuten slitstarkt gjutjärnsbetäckning.
 • Gångjärnslock låsta i stående läge
 • Halkskyddande mönster
 • Säkrade lock med gångjärn med infallsskydd sörjer för trygg arbetsmiljö
 • Levereras med lås med skruv
 • Locken kan demonteras

 

Betäckningarna för miljöer typiska enligt SS-EN 124-2 Klass D400 har kraftiga förstärkningar. De har också anpassats för enklare hantering.

Förbered för jordning/potentialutjämning

Rala Power är förberedda för att vara del av låg- och mellanspänningsanläggningar. Vid beställning kan de utrustas med kompletta delar som ansluter alla metalldelar i Rala Power och möjlighet att också ansluta till jord och/eller motsvarande.

Specifikationer Rala Power

Mått

Alla måtten är nominella.

Inre fri höjd 600 mm

Enhet mm

ProduktYttre brunnskropp Yttre betäckningInreÖppningTotal höjdArt Nr
Rala Power D400 1000 1000 6001168 x 11681168 x 12161000 x 1000 1000 x 10007001107D07
Rala Power D400 1200 1200 6001384 x 13841384 x 14161220 x 12201200 x 12007001107D06
Rala Power D400 1500 1500 6001668 x 16681668 x 17161500 x 15001500 x 15007501107D08
Rala Power D400 1800 900 6001964 x 10681964 x 11161800 x 9001800 x 9007001107D05

 

Material

Gjutjärn i den helgjutna ramen och locken i betäckning

Brunnskroppens sektioner i glasfiberarmerad komposit

 

Vikter

Alla vikter är nominella

BrunnBetäckningPer sektionVikt per lock
Rala Power D400 1000 1000 900304,4 kg209 kg23,8 kg4 lock31 kg
Rala Power D400 1200 1200 900359,4 kg260 kg24,8 kg4 lock50 kg
Rala Power D400 1500 1500 900556 kg420 kg34 kg4 lock80 kg
Rala Power D400 1800 900 900462,2 kg313 kg29,8 kg6 lock40 kg

Tillbehör

Rala Power

ArtikelBeskrivningRala Art Nr
Extra Sektion Komposit D400 1800 900 150 MonteradGör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation.1180201
Extra Sektion Komposit D400 1200 1200 150 MonteradGör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation.1180202
Extra Sektion Komposit D400 1000 1000 150 MonteradGör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation.1180203
Extra Sektion Komposit D400 1500 1500 150 MonteradGör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation.1180204
Extra Sektion Komposit D400 900 900 150 MonteradGör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation.1180205
Förhöjningssektion Komposit D400 1800 900 150Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.1180401
Förhöjningssektion Komposit D400 1200 1200 150Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.1180402
Förhöjningssektion Komposit D400 1000 1000 150Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.1180403
Förhöjningssektion Komposit D400 1500 1500 150Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.1180404
Förhöjningssektion Komposit D400 900 900 150Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.1180405
Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, Nyckelhål / SlideLyftverktyg som går i nyckelhål för säker öppning av slide-lock och gångjärnslock med nyckelhål7000001
Slinghållare/dragavlastare för kabelFör ordnad och säker förvaring av mindre signal och/eller fiberkablar. Diameter 300 mm. Monteras på brunnskroppens innervägg.1100000

Vill du veta mer om Rala Power? Behövs ytterligare information? Kontakta din säljare eller sök oss på telefon 020-210 500 eller info@rala.com.