2021-11-30
Produktblad från Rala

Ralaflex Underram

Rala erbjuder ett antal tillval för att Ralaflex Brunnarna ska bli både säkrare och anpassas för att klara flera olika uppgifter.

Ralaflex Underram förhindrar att ytan runt brunnen undermineras och ger en renare brunn. Det ger ökad livslängd på Ralaflex-brunnens betäckning och minskar risken för att betäckningen sätter sig. Detta genom att förhindra att jord och grus som läggs för att bygga upp marken och vägytor hamnar i brunnen.

Ralaflex Underram läggs som en krage runt halsen på den variabla ramen på Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar.

Rekommenderas i förhållanden där bärlager och överytor består av lösare material som t ex gräs och grus.

Ralaflex Underram är 30 mm på höjden. Det är samma som minsta avstånd mellan gjutjärnsbetäckningen och brunnskroppens översta sektion när den är installerad även utan underram. Det gör att inte en brunns totala djup påverkas av underramen.

Underramens placering på en Ralaflex Brunn

Tvärsnitt på brunn med underram

Specifikationer

Produkten är tillverkad i stål och galvaniserad.

Alla mått och vikter är nominella

BenämningYttermåttInnermåttHöjdViktArt Nr
Ralaflex Underram 9001 000 x 700 mm895 x 695 mm309,5 kg1103117
Ralaflex Underram 12001 320 x 770 mm1 215 x 665 mm3012 kg1103217