2021-06-07
Produktblad från Rala

Grundkurs i Nofirno Tätningssystem för installatörer

Kursmål:

Du skall efter genomgången kurs kunna genomföra de vanligast förekommande tätningarna med Nofirno tätningssystem på ett korrekt och säkert sätt. Du skall även kunna göra ändringar i tidigare gjorda installationer.

Kursinnehåll

  • Övergripande information om olika tätningssystem
  • Principen bakom hur Nofirnosystemet fungerar och varför och var det fungerar
  • Materialkunskap
  • Olika appliceringsmiljöer
  • Praktiska övningar
  • Beräkning av materialåtgång

Vem vänder sig kursen till: De som praktiskt skall genomföra installationen.

Antal kursdeltagare: Minst 5 st vid varje kurstillfälle.

Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs.

Språk: Svenska

Kurstid: 3 timmar teori och praktiska övningar, intyg utfärdas efter genomgången kurs

Kursort: I Ralas lokaler i Skänninge eller i annan lokal

Pris: 2.800:-/deltagare, inkluderar intyg och dokumentation inkl. mall till egenkontroll

Det finns möjligheter att anpassa kursort och innehåll till kundönskemål.

Så här anmäler du dig

Enklast är att du talar med din kontakt på Rala. Du kan också ringa 020-210 500 eller skicka ett mail till info@rala.com.