2020-04-06
Produktblad från Rala

En ny generation av kablar

Versa G3

Tunnare – Robustare – Smidigare

Ibland sker utvecklingen i små, knappt märkbara steg, ibland tar den stora steg framåt. Versa G3 gör verkligen skäl för att kallas en ny generation.

Tunnare

Nytt material i tuberna gör att kabeln både får en bättre böjradie och lättare att hantera, den är smidig helt enkelt. Mer kapacitet, fler fibrer i tunnare kablar. Några exempel, Versa G3, 552f har en diameter på bara 8,4 mm och Versa G3 288f, går bra att blåsa i 14/10 rör.

Robustare

Höga crushvärden betyder att Versa G3 är tåligare än andra kablar.

Smidigare

Versa G3 klarar minde böjradier vilket bland annat betyder att det smidigare att slinga med Versa G3. Installationen, inkl. rengöring går snabbare tack vare de tunnar tuberna.

Översikt Versa G3

Namn96f192f288f552f
Versa G3Ø 4,6 mm Ø 5,8 mmØ 7,4 mmØ 8,2 mm